คำทักทาย CEO

mosaylmbs8

คำทักทาย CEO

บริษัทซอนโรย เป็นบริษัทคิดค้นวิจัยและผลิตยาในรูปแบบของ Medical Micro Needle ด้วยการผลิต Micro

Needle มีโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ และใช้เทคนิคการผลิตบนพื้นฐานของ Medical Formulation โดยคำนึงถึงความ

ปลอดภัยและชีวิตของผู้บริโภคเป็นหลัก ปัจจุบันได้เติบโตและเป็นผู้นำด้านตลาดยาในประเทศเกาหลีใต้, อเมริกา และ

ญี่ปุ่น ซึ่งมีแผนการที่จะขยายการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งต่อไปในอนาคต

หลังก่อตั้งบริษัท ถึงแม้จะมีระยะเวลาเตรียมตัวสั้น แต่ด้วยเทคนิคที่เป็นเอกลักษณ์ในด้าน Micro Needle ทำให้เป็นที่ยอมรับในระยะเวลาอันรวดเร็ว ทั้งในด้านการปฏิรูป R&D และการค้นคว้าวิจัยผลิตภัณฑ์ยา Micro Needle อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้จะมีการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กลุ่มไบโอ Biomimetic Solution, Medical Formulation อีกด้วย

การพัฒนาอย่างมีเทคนิคจะนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ยาที่ได้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ขอบคุณ

ประธานกรรมการบริษัท คิมจงวอน