วิสัยทัศน์และพันธกิจ

Sunroi Vision

พัฒนาศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์ยา Micro Needle และเติบโตเป็นบริษัทยาไบโอที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

Sunroi Core Value

พัฒนาศูนย์วิจัยและผลิตยาที่มีคุณภาพเพื่อผู้บริโภคที่สำคัญของเรา

ซื่อตรงกับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจเติบโตไปได้อย่างก้าวหน้าและมั่นคง

บริหารการผลิตให้มีคุณภาพและรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ 1 อยู่เสมอ